Stacks Image 177060
Hva er Norsk Birøkt?
Norsk Birøkt er en nyhets-, kunnskaps- og informasjonsside som sikter mot å engasjere og spre kunnskap rundt birøkt i Norge. Med mange års erfaring innen birøkt, web og video har vi nå gått sammen for å samle stoff som har vært spredd på flere områder og belyse emner med tekst, bilder og videoer.

Norsk Birøkt er ikke ment som dekkende for alt hva birøkt innebærer, men er et bidrag fra egen og andres kunnskap om bienes biologi, levemåte og birøkt i praksis. Metodene som beskrives er derfor testet ut og fungerer under forhold på Østlandet. På grunn av klimatiske forhold, er driftsforholdene svært forskjellig for birøktere landet over. Det kan derfor være metoder beskrevet her som ikke fungerer like bra andre steder. Ønsket er at siden skal være åpen for alle og basert på praktisk erfaring som hvem som helst kan benytte seg av.

Vi håper du vil få bruk for det som står her, og at du lærer noe nytt når du besøker siden.
Lykke til med birøkten din!

Med hilsen
Morten og Torgeir Bull
Hvem er Norsk Birøkt?
Stacks Image 177824
MORTEN BULL
Morten Bull er utdannet næringsmiddelteknolog og jobbet med mat og næringsmidler hele sin karriere. Han holdt på med birøkt i godt over 30 år, og har nå gjort hobbyen til hovedprosjekt da han gikk av med “pensjon” etter sommeren 2017.

Med konstant behov for å utforske og forbedre, har Morten brukt mye tid på prøving og feiling. Dette har resultert til mye kunnskap og mange gode tanker og teorier for hvordan birøkt bør drives i Norge, inkludert en oppfinnelse eller to.

Han er bosatt i Rakkestad, er gift og har tre voksne barn.
Stacks Image 177840
TORGEIR BULL
Torgeir Bull har en bachelor i animasjon og har jobbet mye med video og redigering, men har gått videre til å utdanne seg som lærer hvor han underviser på ungdomstrinnet.

Torgeir har ingen bikuber (enda), men føler sin plikt til å spre engasjement og kunnskap rundt birøkt da behovet for flere røktere og kuber i Norge er stort. Mens Morten står foran kameraet med all kunnskapen, står Torger bak kamera og prøver å regissere og formidle denne kunnskapen på en måte så folk flest kan forstå det.

Torgeir bor på Borre i Horten, er godt gift og har en sønn i barnehagealder.
Stacks Image 177094
Stacks Image 177097
Stacks Image 177102
Stacks Image 177105
Stacks Image 177110
Stacks Image 177113

Utviklet av sirBull.com

Alle rettigheter reservert © NorskBirøkt.no

Stacks Image 177127
Stacks Image 177130
Stacks Image 177135
Stacks Image 177138
Stacks Image 177143
Stacks Image 177146

Alle rettigheter reservert © NorskBirøkt.no

Utviklet av sirBull.com