Stacks Image 166452

Stell av avlegger

Morten Bull forklarer hvordan han utvider en avlegger.

Se flere videoer på Norsk birøkt sin YouTube-kanal!
https://goo.gl/RI722v
Abonner for å få varsel om nye videoer!

Regjøring av bunnbrett

Morten Bull viser hvordan han rengjør bunnbrett med nettingbunn.

--------

Se flere videoer og les mer om birøkt på http://norskbirokt.no

Abonner for å få varsel om nye videoer!

http://YouTube.com/c/NorskBirøkt

Følg Norsk birøkt på facebook: https://www.facebook.com/norskbirokt

Er du i tvil om kuben er dronningløs?

Ofte er nybegynnere på jakt etter dronninga i kuben og er redd for at den er blitt borte.

Regelen er slik:
Finner du egg og åpen yngel i kuben, er dronninga der selv om du ikke finner den. Om du ikke finner egg og yngel, kan det ha skjedd noe som tilsier at dronninga er død. For å finne ut om dronninga er borte, kan du spørre biene, og det gjør du slik: Sett ei tavle med åpen yngel inn i kubens yngelrom og la den stå der et døgn. Åpne kuben dagen etter og ta ut tavla. Er det anlagt nødceller på tavla, er kuben dronningløs, men er det ikke anlagt nødceller, går det ei dronning der. Hvordan finner du den? Den går på tavla med egg og yngel som du da har mellom hendene

​Hvordan finne dronninger

Å finne dronninga kan være svært enkelt, eller nesten umulig. Best er det å finne dronninga i svake bifolk fordi da er det ikke så mange arbeidere som kan forstyrre letingen.

- Lett å finne dronninga: Biene går rolig rundt på rammene, dronninga er i egglegging og som regel på den tavla der det er nylagte egg. Bla deg innover til du finner eggtavla.

- Vrient: Biene springer som gale på tavlene - ofte i kombinasjon av at man har brukt røyk. De klumper seg under bunnlisten eller flyr over på andre siden av ramma. Dronninga springer på kanten av tavla, smetter seg bort i hull mellom list og voksbygg,

- Nesten umulig: Biene sitter i tykke lag på tavlene, det er ikke egg da de har svermet og har ei upara dronning som sitter innimellom hauger av bier som sitter som apatiske. Da er det bare flaks om du ser ei jomfrudronning med litt annerledes utseende enn de andre.

Har funnet hundrevis av dronninger, og bare to ganger har det vært nødvendig å røyke biene gjennom et dronninggitter for å finne gamlemor. I de to tilfellene har naturligvis biene vært rabiate og ekstremt aggressive - det er jo ikke for ingenting man vil bytte dronninger. I et av tilfellene fikk sauer i nærheten så mange stikk at vi trudde de var døde.

Dronningløse kuber

Ved gjennomgang av bifolkene om våren, finner man gjerne en gang i blant et bifolk som oppfører seg annerledes enn de andre. De bruser med vingene når du åpner kuben og ofte er det brune flekker (avføring) på voksbygget og på bærelistene. Det viser seg som regel at her døde dronninga i løpet av vinteren. Gå gjennom kuben og let etter dronning, egg og yngel. Finner du ikke dette tidlig på våren og de oppfører seg som beskrevet, er de dronningløse. Har du overvintret reservedronninger, kan en slik tilsettes, om ikke, må bikuben slåes sammen med en annen som har dronning for å ta vare på arbeiderne som er verdifulle på våren. Dette gjøres ved bruk av avispapirmetoden. Ikke gjør dette om det er lite bier i den dronningløse og de har drete ned hele yngelrommet. Slike kuber bærer du med deg et stykke ut i bigården en finværsdag og rister biene av tavlene så får de fly inn på de andre kubene i bigården. Og hva med sykdom da? Bier som har mistet dronninga si om vinteren er ikke syke fordi de har gjort fra seg på tavlene. Disse tavlene må skjæres ut og vaskes uansett dersom det er mye bukløpsflekker og de lukter. Er de like fine, kan du bruke fôret eller tavlene ved en senere anledning. Er det litt bukløp på tavlene, kan områder på voksen med bukløpsflekkene fjernes og områdene på trelistene spikkes rene med en tollekniv. Ellers kan vi være enig om en ting: Bukløp er no dritt.

Slik bytter du dronning i en sint kube

Slik bytter du dronning i en krapylkube (kube med illsinte bier): Dette gjør du slik for å unngå krig: Start med å gjøre klart et nytt yngelrom med bunnbrett, tak etc. Sett inn tavler etter bistyrke og noen fôrtavler. Ta to tavler fra yngelrommet i en snill kube med lukket yngel og påsittende bier (få ikke med dronninga) og sett disse tavlene inn i det nye yngelrommet. Sett inn den nye dronninga i krypebur mellom tavlene. NB! Klipp opp en stor bærepose så den akkurat dekker toppen på det nye yngelrommet, og fest denne plasten ned på forside og bakside av kubeveggen med tape. Legg et helt avispapir med noen huller i, oppå plastarket, og tape avispapiret fast på høyre og venstre sidevegger i forhold til fronten. Legg på dekkbrett.Tett krapylkuben med en svamp og bær den til et nytt sted i bigården, ut i periferien. Sett det nye yngelrommet/kuben på krapylkubens plass. Ta ut svampen på krapylkuben. Det som nå skjer er at trekkbiene fra krapylkuben, som er de som er krapylene, flyr ut og deretter inn i kuben på den opprinnelig plassen. Etter to dager er alle de sinna trekkbiene borte fra krapylkuben der den nå står på sin nye plass, og du kan i ro og mak gå gjennom yngelrommet og kverke dronninga/heksa. Har du ei ny dronning, kan du sette inn en ny for å få en kube til, eller du kan forene krapylkuben med den som nå står på den opprinnelige plassen og er gjort klar for forening. Foreningen skjer slik: Tett flyåpningen så ikke krapylene kommer ut. Ta av tak og isolasjon på kuben som fikk ny dronning, ta av dekkbretter. Nå har du avispapir og plast på toppen. Gjør klar den gamle kuben og flytt den inntil så den raskt kan løftes tilbake på toppen av yngelrommet med ny dronning. Løsne tapen som holder plasten på plass under avispapiret og trekk den forsiktig ut. Legg på et dronninggitter. Sett deretter kassene fra den opprinnelige kuben oppå med yngelrommet på dronninggitteret og resten av kassene oppå. Og så, trekk ut svampen/åpne flyåpningen og spring hjem det beste du kan :-)

​Hvordan få i gang biene om våren?

Det er ikke om å gjøre å få i gang en yngling så tidlig som mulig for å få sterke bifolk. I år fikk vi en flott periode i mars og ynglinga kom godt i gang, så ble det 3-4 uker med kaldt vær og ikke ei bie kom ut - bråstopp på ynglinga og tap av trekkbier som tross kaldt vær dristet seg ut for å hente vann. I slike varmeperioder tidlig på våren, ska biene sitte rolig og ikke starte for fullt, det er faktisk det beste. ikke stimuler biene med Apifonda og pollenerstatning i mars, er mitt råd.

Først når våren er der i april, kan de stimuleres. Første bud er å stenge for varmetapet i bunnbrettet. På våren blåser det ofte mye, og biene som må heve temperaturen fra 25 til 34 grader i ynglingsområdet sliter med varmeøkonomien. Kun vanlig flyåpning holder. Står kubene ekstra trekkfullt til, kan du også innskrenke flyåpningen med svamp.Ta også bort alle overflødige tavler som det ikke sitter tett med bier på. Nå er det viktig at de holder sammen og holder varmen. Midt i april kan du kjøre på med pollenerstatning i form av ei eller ei halv plate som legges på toppen av bærelistene under dekkbrettet. Ei plate på 800g spises i løpet av ca ei uke og du ser det igjen på ynglingen, masse ekstra yngel som gir mye bier i mai, og det er viktig. Mai er vel ynglingsmåneden som betyr mest for resultatet av sommertrekket.


​Hvordan sikre en god overvintring på bifolkene og redusere vintertapet?

Om biene har tatt alt fôret de har fått på et tidspunkt på høsten da de kan modne/tørke det ut til godt vinterfôr, er mye gjort. Å forsøke å få bier til å ta sukkervann nå midt i oktober når de egentlig skulle sitte i klase, er vrient. Fôret blir kaldt, biene tar ikke fôret, eller greier ikke å konsentrere det, og det gjærer i tavlene. Dette blir dårlig vintermat.
Husk: Bier er steintøffe insekter som tåler ugunstig overvintring på de utroligste plasser, så selv om de står på 10 rammer og har alt for mye plass, så går det vanligvis bra.

Når det er sagt, kan vi hjelpe de til en lett overvintring, og regelen er at biene skal sitte trangt. For alle birøktere er det vanskelig å finne ut hvor sterkt bifolket er og hvor mange rammer som må erstattes med pakkvegger. En tommelfingerregel er at et sterkt bifolk gjennom sommeren, som da har gitt mye honning, greier seg med 8 tavler, altså skal to tavler tas ut og erstattes med en 2-rammers pakkvegg. Enkelte ganger har man et supersterkt bifolk som blir sittende ute i en klase foran bunnbrettet selv med 8 tavler i kassa. Da får man ta ut pakkveggen og sette inn to tavler til. Bare en gang på 31 år har jeg innvintret på to helkasser, men husker ikke om det var fordi jeg hadde slått sammen bifolk eller om bifolket var så sterkt fra naturen sin side. Sitter de fortsatt ute med 10 rammer i kuben, ta det med ro, når det blir litt kaldere i været, trekker de inn og det er plass nok.

Selv "uteliggerne" får mat innenfra og de kommer inn etter hvert. Hvor heldig du har vært med plassberegningen ser du ikke før i november/desember når biklasen er kompakt. Ta av dekkbrettet og vurder bistyrken. Ofte sitter da biene under dekkbrettet og du kan legge det på igjen uten å klemme de flate, det er en fordel med dekkbrett. Bruker du plast, ikke riv av plasten over hele kuben, men løsne den der du ser at biene ikke sitter, helt til du treffer på klasen. River du av plasten over hele toppen, kan det komme bier opp som ikke går ned igjen og du får et problem med å få plasten på igjen uten å klemme i hjel en haug. Nå kan du fiske ut rammer og erstatte de med ekstra pakkvegger. Fulle sukkertavler settes i ei kasse og lagres kaldt til våren. Bildet viser en kube med for stor plass. Her kunne med fordel tre tavler vært fjernet, men bifolket overvintret fint. Det vi ser er egentlig "toppen på isfjellet".

​Hvordan kan du se at det er noe galt i bikubene?

Når du har drevet med bier en tid, kan du tyde deres adferd. Faktisk sitter jeg med følelsen av at noen ganger går biene aktivt inn for å signalisere til meg at noe er galt fordi handlingsmønsteret er så påfallende. Her er tegnene:

- Sult: Død hvit yngel trekkes ut av kuben og ligger foran flyåpningen. Biene kommer ikke opp på bærelistene dersom de ikke allerede er der. De virker apatiske, flagrer lett med vingene, men letter ikke. Løfter du opp rammer, kan det være døde bier nederst på tavlene/bunnen. Mange bier har gått inn i celler og dødd der med rompa ut. Oppdager du slikt, tøm på lunken sukkerlake rett på flatliggende tavle hurtigst mulig og se på hvor fort de tar seg igjen.

- Sykdom; Bipest gir ei spesiell råtten lukt og biene stresser rundt og er helt paniske. Yngelen dør i lukkede celler og danner en gråbrun tråd om man stikker en pinne inn i slike døde celler. Steng slike kuber umiddelbart og si i fra til birøkterlaget ditt.

-Dronningløshet: Biene møter deg med å blafre med vingene og angriper deg ikke ved inspeksjon. Ser du gjennom slike kuber, finner du trolig at dronninga er borte og at det finnes nødceller rundt omkring. Plukk vekk cellene og tilsett ei dronning.

- Svermetrang: Biene sitter rolig og er lite aktive selv under et godt trekk, de bygger ikke ut tavler. Er de ustabile og planlegger sverming, bygger de dronebygg om du setter byggevoks i yngelrommet. Mener å huske at de henger i klaser under bunnlistene på tavlene når du inspiserer.

- Nosemaangrep: Biene er utilpasse og det er bukløpflekker på rammene. Det lukter dritt. Ta ut slike rammer og erstatt de med rene. Dronninger som er svake for nosema, avles ikke fra. Ser du en unormal oppførsel, ta deg tid til å finne ut hva det er.

Vis flere poster...

Stacks Image 166226
Stacks Image 166229
Stacks Image 166264
Stacks Image 166267
Stacks Image 166319
Stacks Image 166322

Utviklet av sirBull.com

Alle rettigheter reservert © NorskBirøkt.no

Stacks Image 187995

Stell av avlegger

Morten Bull forklarer hvordan han utvider en avlegger.

Se flere videoer på Norsk birøkt sin YouTube-kanal!
https://goo.gl/RI722v
Abonner for å få varsel om nye videoer!

Regjøring av bunnbrett

Morten Bull viser hvordan han rengjør bunnbrett med nettingbunn.

--------

Se flere videoer og les mer om birøkt på http://norskbirokt.no

Abonner for å få varsel om nye videoer!

http://YouTube.com/c/NorskBirøkt

Følg Norsk birøkt på facebook: https://www.facebook.com/norskbirokt

Er du i tvil om kuben er dronningløs?

Ofte er nybegynnere på jakt etter dronninga i kuben og er redd for at den er blitt borte.

Regelen er slik:
Finner du egg og åpen yngel i kuben, er dronninga der selv om du ikke finner den. Om du ikke finner egg og yngel, kan det ha skjedd noe som tilsier at dronninga er død. For å finne ut om dronninga er borte, kan du spørre biene, og det gjør du slik: Sett ei tavle med åpen yngel inn i kubens yngelrom og la den stå der et døgn. Åpne kuben dagen etter og ta ut tavla. Er det anlagt nødceller på tavla, er kuben dronningløs, men er det ikke anlagt nødceller, går det ei dronning der. Hvordan finner du den? Den går på tavla med egg og yngel som du da har mellom hendene

​Hvordan finne dronninger

Å finne dronninga kan være svært enkelt, eller nesten umulig. Best er det å finne dronninga i svake bifolk fordi da er det ikke så mange arbeidere som kan forstyrre letingen.

- Lett å finne dronninga: Biene går rolig rundt på rammene, dronninga er i egglegging og som regel på den tavla der det er nylagte egg. Bla deg innover til du finner eggtavla.

- Vrient: Biene springer som gale på tavlene - ofte i kombinasjon av at man har brukt røyk. De klumper seg under bunnlisten eller flyr over på andre siden av ramma. Dronninga springer på kanten av tavla, smetter seg bort i hull mellom list og voksbygg,

- Nesten umulig: Biene sitter i tykke lag på tavlene, det er ikke egg da de har svermet og har ei upara dronning som sitter innimellom hauger av bier som sitter som apatiske. Da er det bare flaks om du ser ei jomfrudronning med litt annerledes utseende enn de andre.

Har funnet hundrevis av dronninger, og bare to ganger har det vært nødvendig å røyke biene gjennom et dronninggitter for å finne gamlemor. I de to tilfellene har naturligvis biene vært rabiate og ekstremt aggressive - det er jo ikke for ingenting man vil bytte dronninger. I et av tilfellene fikk sauer i nærheten så mange stikk at vi trudde de var døde.

Dronningløse kuber

Ved gjennomgang av bifolkene om våren, finner man gjerne en gang i blant et bifolk som oppfører seg annerledes enn de andre. De bruser med vingene når du åpner kuben og ofte er det brune flekker (avføring) på voksbygget og på bærelistene. Det viser seg som regel at her døde dronninga i løpet av vinteren. Gå gjennom kuben og let etter dronning, egg og yngel. Finner du ikke dette tidlig på våren og de oppfører seg som beskrevet, er de dronningløse. Har du overvintret reservedronninger, kan en slik tilsettes, om ikke, må bikuben slåes sammen med en annen som har dronning for å ta vare på arbeiderne som er verdifulle på våren. Dette gjøres ved bruk av avispapirmetoden. Ikke gjør dette om det er lite bier i den dronningløse og de har drete ned hele yngelrommet. Slike kuber bærer du med deg et stykke ut i bigården en finværsdag og rister biene av tavlene så får de fly inn på de andre kubene i bigården. Og hva med sykdom da? Bier som har mistet dronninga si om vinteren er ikke syke fordi de har gjort fra seg på tavlene. Disse tavlene må skjæres ut og vaskes uansett dersom det er mye bukløpsflekker og de lukter. Er de like fine, kan du bruke fôret eller tavlene ved en senere anledning. Er det litt bukløp på tavlene, kan områder på voksen med bukløpsflekkene fjernes og områdene på trelistene spikkes rene med en tollekniv. Ellers kan vi være enig om en ting: Bukløp er no dritt.

Slik bytter du dronning i en sint kube

Slik bytter du dronning i en krapylkube (kube med illsinte bier): Dette gjør du slik for å unngå krig: Start med å gjøre klart et nytt yngelrom med bunnbrett, tak etc. Sett inn tavler etter bistyrke og noen fôrtavler. Ta to tavler fra yngelrommet i en snill kube med lukket yngel og påsittende bier (få ikke med dronninga) og sett disse tavlene inn i det nye yngelrommet. Sett inn den nye dronninga i krypebur mellom tavlene. NB! Klipp opp en stor bærepose så den akkurat dekker toppen på det nye yngelrommet, og fest denne plasten ned på forside og bakside av kubeveggen med tape. Legg et helt avispapir med noen huller i, oppå plastarket, og tape avispapiret fast på høyre og venstre sidevegger i forhold til fronten. Legg på dekkbrett.Tett krapylkuben med en svamp og bær den til et nytt sted i bigården, ut i periferien. Sett det nye yngelrommet/kuben på krapylkubens plass. Ta ut svampen på krapylkuben. Det som nå skjer er at trekkbiene fra krapylkuben, som er de som er krapylene, flyr ut og deretter inn i kuben på den opprinnelig plassen. Etter to dager er alle de sinna trekkbiene borte fra krapylkuben der den nå står på sin nye plass, og du kan i ro og mak gå gjennom yngelrommet og kverke dronninga/heksa. Har du ei ny dronning, kan du sette inn en ny for å få en kube til, eller du kan forene krapylkuben med den som nå står på den opprinnelige plassen og er gjort klar for forening. Foreningen skjer slik: Tett flyåpningen så ikke krapylene kommer ut. Ta av tak og isolasjon på kuben som fikk ny dronning, ta av dekkbretter. Nå har du avispapir og plast på toppen. Gjør klar den gamle kuben og flytt den inntil så den raskt kan løftes tilbake på toppen av yngelrommet med ny dronning. Løsne tapen som holder plasten på plass under avispapiret og trekk den forsiktig ut. Legg på et dronninggitter. Sett deretter kassene fra den opprinnelige kuben oppå med yngelrommet på dronninggitteret og resten av kassene oppå. Og så, trekk ut svampen/åpne flyåpningen og spring hjem det beste du kan :-)

​Hvordan få i gang biene om våren?

Det er ikke om å gjøre å få i gang en yngling så tidlig som mulig for å få sterke bifolk. I år fikk vi en flott periode i mars og ynglinga kom godt i gang, så ble det 3-4 uker med kaldt vær og ikke ei bie kom ut - bråstopp på ynglinga og tap av trekkbier som tross kaldt vær dristet seg ut for å hente vann. I slike varmeperioder tidlig på våren, ska biene sitte rolig og ikke starte for fullt, det er faktisk det beste. ikke stimuler biene med Apifonda og pollenerstatning i mars, er mitt råd.

Først når våren er der i april, kan de stimuleres. Første bud er å stenge for varmetapet i bunnbrettet. På våren blåser det ofte mye, og biene som må heve temperaturen fra 25 til 34 grader i ynglingsområdet sliter med varmeøkonomien. Kun vanlig flyåpning holder. Står kubene ekstra trekkfullt til, kan du også innskrenke flyåpningen med svamp.Ta også bort alle overflødige tavler som det ikke sitter tett med bier på. Nå er det viktig at de holder sammen og holder varmen. Midt i april kan du kjøre på med pollenerstatning i form av ei eller ei halv plate som legges på toppen av bærelistene under dekkbrettet. Ei plate på 800g spises i løpet av ca ei uke og du ser det igjen på ynglingen, masse ekstra yngel som gir mye bier i mai, og det er viktig. Mai er vel ynglingsmåneden som betyr mest for resultatet av sommertrekket.


​Hvordan sikre en god overvintring på bifolkene og redusere vintertapet?

Om biene har tatt alt fôret de har fått på et tidspunkt på høsten da de kan modne/tørke det ut til godt vinterfôr, er mye gjort. Å forsøke å få bier til å ta sukkervann nå midt i oktober når de egentlig skulle sitte i klase, er vrient. Fôret blir kaldt, biene tar ikke fôret, eller greier ikke å konsentrere det, og det gjærer i tavlene. Dette blir dårlig vintermat.
Husk: Bier er steintøffe insekter som tåler ugunstig overvintring på de utroligste plasser, så selv om de står på 10 rammer og har alt for mye plass, så går det vanligvis bra.

Når det er sagt, kan vi hjelpe de til en lett overvintring, og regelen er at biene skal sitte trangt. For alle birøktere er det vanskelig å finne ut hvor sterkt bifolket er og hvor mange rammer som må erstattes med pakkvegger. En tommelfingerregel er at et sterkt bifolk gjennom sommeren, som da har gitt mye honning, greier seg med 8 tavler, altså skal to tavler tas ut og erstattes med en 2-rammers pakkvegg. Enkelte ganger har man et supersterkt bifolk som blir sittende ute i en klase foran bunnbrettet selv med 8 tavler i kassa. Da får man ta ut pakkveggen og sette inn to tavler til. Bare en gang på 31 år har jeg innvintret på to helkasser, men husker ikke om det var fordi jeg hadde slått sammen bifolk eller om bifolket var så sterkt fra naturen sin side. Sitter de fortsatt ute med 10 rammer i kuben, ta det med ro, når det blir litt kaldere i været, trekker de inn og det er plass nok.

Selv "uteliggerne" får mat innenfra og de kommer inn etter hvert. Hvor heldig du har vært med plassberegningen ser du ikke før i november/desember når biklasen er kompakt. Ta av dekkbrettet og vurder bistyrken. Ofte sitter da biene under dekkbrettet og du kan legge det på igjen uten å klemme de flate, det er en fordel med dekkbrett. Bruker du plast, ikke riv av plasten over hele kuben, men løsne den der du ser at biene ikke sitter, helt til du treffer på klasen. River du av plasten over hele toppen, kan det komme bier opp som ikke går ned igjen og du får et problem med å få plasten på igjen uten å klemme i hjel en haug. Nå kan du fiske ut rammer og erstatte de med ekstra pakkvegger. Fulle sukkertavler settes i ei kasse og lagres kaldt til våren. Bildet viser en kube med for stor plass. Her kunne med fordel tre tavler vært fjernet, men bifolket overvintret fint. Det vi ser er egentlig "toppen på isfjellet".

​Hvordan kan du se at det er noe galt i bikubene?

Når du har drevet med bier en tid, kan du tyde deres adferd. Faktisk sitter jeg med følelsen av at noen ganger går biene aktivt inn for å signalisere til meg at noe er galt fordi handlingsmønsteret er så påfallende. Her er tegnene:

- Sult: Død hvit yngel trekkes ut av kuben og ligger foran flyåpningen. Biene kommer ikke opp på bærelistene dersom de ikke allerede er der. De virker apatiske, flagrer lett med vingene, men letter ikke. Løfter du opp rammer, kan det være døde bier nederst på tavlene/bunnen. Mange bier har gått inn i celler og dødd der med rompa ut. Oppdager du slikt, tøm på lunken sukkerlake rett på flatliggende tavle hurtigst mulig og se på hvor fort de tar seg igjen.

- Sykdom; Bipest gir ei spesiell råtten lukt og biene stresser rundt og er helt paniske. Yngelen dør i lukkede celler og danner en gråbrun tråd om man stikker en pinne inn i slike døde celler. Steng slike kuber umiddelbart og si i fra til birøkterlaget ditt.

-Dronningløshet: Biene møter deg med å blafre med vingene og angriper deg ikke ved inspeksjon. Ser du gjennom slike kuber, finner du trolig at dronninga er borte og at det finnes nødceller rundt omkring. Plukk vekk cellene og tilsett ei dronning.

- Svermetrang: Biene sitter rolig og er lite aktive selv under et godt trekk, de bygger ikke ut tavler. Er de ustabile og planlegger sverming, bygger de dronebygg om du setter byggevoks i yngelrommet. Mener å huske at de henger i klaser under bunnlistene på tavlene når du inspiserer.

- Nosemaangrep: Biene er utilpasse og det er bukløpflekker på rammene. Det lukter dritt. Ta ut slike rammer og erstatt de med rene. Dronninger som er svake for nosema, avles ikke fra. Ser du en unormal oppførsel, ta deg tid til å finne ut hva det er.

Vis flere poster...

Kategorier:
Stacks Image 188243
Stacks Image 188246
Stacks Image 188251
Stacks Image 188254
Stacks Image 188259
Stacks Image 188262

Alle rettigheter reservert © NorskBirøkt.no

Utviklet av sirBull.com