Stacks Image 166452

STERK VÅPRUTVIKLING OG SÅ SKIKKELIG VÅRKNEKK.

STERK VÅRUTVIKLING OG STAGNASJON

Våren 2019 har jammen vært spesiell i store deler av landet. Store kontraster med varmt vær og høye temperaturer i april og så plutselig nesten 14 dager med kaldt vær og innesitting i første del av mai. Biene hadde sterk utvikling i de fine april-ukene som så plutselig førte til innesitting og flyforbud i første del av mai. Mange steder i innlandet var det masse snø og kuldegrader om nettene i denne perioden som mest minnet om full vinter - med løv på trærne. Etter denne kalde perioden kom det gradvis noen dager med varmere vær der biene igjen kunne fly ut for å finne blomster og vann.

KONSEKVENSER AV STERK UTVIKLING OG SÅ INNESITTING.

Bier er en subtropisk til tropisk art som er å finne i områder der de stort sett flyr hele året. Likevel har de greid å tilpasse seg lange perioder med innesitting på sine vinterforråd som gjør at vi kan ha bier i vårt klimatiske område med kort sommer og lang vinter. Det de ikke er tilpasset er brå endringer fra varmt vær til kaldt vær - det er en stor påkjenning i en yngleperiode. Mange birøktere meldte tilbake etter den kalde perioden i mai at de sterke kubene ikke hadde gjort seg noe av innesittingen, men de svakere kubene viste tegn til full stagnasjon. Dette så man best ved at tavlenes yngelleier var i ferd med å tømmes helt for yngel. Den forseglede yngelen krøp, men ble ikke erstattet av ny yngel. Bare en ring med krypeferdige bier ytterst på tavlene var å finne. Å miste nesten 14 dagers yngling i starten av mai vil gi mindre trekkbier til sommertrekket og svakere kuber generelt.

DE STERKE KUBENE.

Merkelig for mange å se at innesittingen ikke hadde negative konsekvenser for de sterke kubene med skattekasser på. Yngelleiet var fullt av åpen og forseglet yngel som om ingenting hadde skjedd på utsiden. Trolig skyldes dette at de sterke kubene hadde tynn nektar med mye vann og rikelig med pollen når kulda satte inn. Situasjonen er nå til vurdering i et ekspertgruppe som skal gå gjennom og vurdere situasjonen både i de svakere kubene med stagnasjon og hva som reelt foregikk i de sterke kubene som ikke tok skade av full isolasjon i 14 dager.

Bilde av tavla viser ringen med krypeferdig yngel ytterst. Feltet i midten var tomt for bier, men om du studerer bildet nøye, ser du at feltet er tatt i bruk for yngling igjen fordi bildet er tatt ei ukes tid etter at biene hadde startet å fly igjen og nektar og pollen igjen var tilgjengelig. Bildet til høyre er tatt på Toten i begynnelsen av mai 2019. Med en så kald periode etter en uvanlig varm april, setter naturligvis preg på livet i bikubene.

Stacks Image 166226
Stacks Image 166229
Stacks Image 166264
Stacks Image 166267
Stacks Image 166319
Stacks Image 166322

Utviklet av sirBull.com

Alle rettigheter reservert © NorskBirøkt.no

Stacks Image 187995

STERK VÅPRUTVIKLING OG SÅ SKIKKELIG VÅRKNEKK.

STERK VÅRUTVIKLING OG STAGNASJON

Våren 2019 har jammen vært spesiell i store deler av landet. Store kontraster med varmt vær og høye temperaturer i april og så plutselig nesten 14 dager med kaldt vær og innesitting i første del av mai. Biene hadde sterk utvikling i de fine april-ukene som så plutselig førte til innesitting og flyforbud i første del av mai. Mange steder i innlandet var det masse snø og kuldegrader om nettene i denne perioden som mest minnet om full vinter - med løv på trærne. Etter denne kalde perioden kom det gradvis noen dager med varmere vær der biene igjen kunne fly ut for å finne blomster og vann.

KONSEKVENSER AV STERK UTVIKLING OG SÅ INNESITTING.

Bier er en subtropisk til tropisk art som er å finne i områder der de stort sett flyr hele året. Likevel har de greid å tilpasse seg lange perioder med innesitting på sine vinterforråd som gjør at vi kan ha bier i vårt klimatiske område med kort sommer og lang vinter. Det de ikke er tilpasset er brå endringer fra varmt vær til kaldt vær - det er en stor påkjenning i en yngleperiode. Mange birøktere meldte tilbake etter den kalde perioden i mai at de sterke kubene ikke hadde gjort seg noe av innesittingen, men de svakere kubene viste tegn til full stagnasjon. Dette så man best ved at tavlenes yngelleier var i ferd med å tømmes helt for yngel. Den forseglede yngelen krøp, men ble ikke erstattet av ny yngel. Bare en ring med krypeferdige bier ytterst på tavlene var å finne. Å miste nesten 14 dagers yngling i starten av mai vil gi mindre trekkbier til sommertrekket og svakere kuber generelt.

DE STERKE KUBENE.

Merkelig for mange å se at innesittingen ikke hadde negative konsekvenser for de sterke kubene med skattekasser på. Yngelleiet var fullt av åpen og forseglet yngel som om ingenting hadde skjedd på utsiden. Trolig skyldes dette at de sterke kubene hadde tynn nektar med mye vann og rikelig med pollen når kulda satte inn. Situasjonen er nå til vurdering i et ekspertgruppe som skal gå gjennom og vurdere situasjonen både i de svakere kubene med stagnasjon og hva som reelt foregikk i de sterke kubene som ikke tok skade av full isolasjon i 14 dager.

Bilde av tavla viser ringen med krypeferdig yngel ytterst. Feltet i midten var tomt for bier, men om du studerer bildet nøye, ser du at feltet er tatt i bruk for yngling igjen fordi bildet er tatt ei ukes tid etter at biene hadde startet å fly igjen og nektar og pollen igjen var tilgjengelig. Bildet til høyre er tatt på Toten i begynnelsen av mai 2019. Med en så kald periode etter en uvanlig varm april, setter naturligvis preg på livet i bikubene.

Kategorier:
Stacks Image 188243
Stacks Image 188246
Stacks Image 188251
Stacks Image 188254
Stacks Image 188259
Stacks Image 188262

Alle rettigheter reservert © NorskBirøkt.no

Utviklet av sirBull.com