Stacks Image 166452

​HJELPER BISTIKK MOT SYKDOMMER OG HELSEPLAGER?

Om du blar nedover på siden «Norsk Birøkt», vil du finne stykket "BISTIKK OG BIGIFT som beskriver hva bigift inneholder. Der kan du lese at sammensetningen er komplisert med hele 63 forskjellige ingredienser. Noen av ingrediensene er skadelige og danner betennelsestilstander i muskler og vev, mens 3 andre er sterke betennelsesreduserende stoffer. Med andre ord er det i bigift både stoffer som bryter ned og bygger opp, og man kan lure på om naturen har utviklet dette for først å gi deg en alvorlig advarsel, men samtidig også spandere tre stoffer som skal hjelpe deg å komme videre i livet.

Bigift er det forsket mye på fordi bistikk har vært brukt som folkemedisin i årtusener som botemiddel for forskjellige lidelser. Helt fram til våre dager brukes bistikk som terpi mot reumatiske plager som leddgikt, Multippel sklerose (MS),

HVORFOR HAR MAN TRODD AT BIGIFT HAR VIRKNING MOT HELSEPLAGER?
Masse av det som befinner seg på apotekene i form av piller og flytende miksturer har direkte opprinnelse i naturen, i planter og frukter, frø eller mineraler fra bakken. Bigift er ikke noe unntak, og folk med bier eller honningrøvere har i uminnelige tider merket seg hva som skjer når man får et stikk og samtidig har hatt personlige plager- For noe skjer som er interessant å se nærmere på. Kan det være noe med selve settingen man får stikket i, og kan det ha noe med hvordan vi reagerer? Er det en reell effekt som kan dokumenteres, eller er reaksjonen så vag og utydelig at man ikke kan si klart at bistikk kan brukes som medisin?

STIKKET, HVORDAN REAGERER VI OG HVA SKJER I KROPPEN?

Ingen er glade i bistikk, det er sterkt ubehagelig, og man prøver å unngå det så godt man kan. For folk flest som er i kontakt med bier eller som er birøktere, er det en skrekk/fryd-blandet opplevelse som på mange måter gir både mestringsfølelse og et «kikk». Har vi sinte bier er hjernen konsentrert, og adrenalinnivået for mange av oss er allerede høyt før vi får stikket.

La oss lage et «Case» og se hva et bistikk fører til både utenpå og inni kroppen.
Her kommer stikket, rett mot skulderleddet, på den skuldra du sliter mest med og som er så vond at du vurderer å slutte med bier kanskje. Du springer i sikkerhet fra angriperne, vrenger av deg den fillete drakta, og der, på skuldra sitter brodden fast med giftblæer og det hele. Ingen bevegelse i giftblæra sier at all gifta er på plass. Med en lang negl greier du å klore brodden løs. Så sinnsykt vondt, og det starter allerede å forandre seg. Det dukker opp en liten hevelse i huden 10-12 mm stor rundt der brodden satt og akkurat der brodden satt, er det en rød prikk. Du setter deg ned litt og får igjen pusten.


ET KRAFTIG INDRE FORSVAR.
Selv det som har skjedd til nå, er utrolig interessant, for på toppen av det adrenalinnivået du allerede hadde ved å kunne stelle bier (blir sett på som giftige, farlige udyr av uvitenheten), omdannes kroppen din seg til et forsvarsverk med uante muligheter. Fra binyrebarken og binyre margen, skilles det ut adrenalin, noradrenalin og aldosteron. Adrenalin kjenner vi som virkestoff i EpiPen som skal brukes mot alvorlige insektsstikk der allergisymptomer melder seg.

EpiPen inneholder adrenalin som demper allergiske reaksjoner i forbildelse med bistikk.

Kroppen har allerede i det øyeblikket stikket oppdages, taktikken klar:

Adrenalin og noradrenalin skal sørge for at du som er jaget av en fare skal komme deg i sikkerhet. Begge stoffene øker pulsen, de sørger for at blodårer i områder som ikke er så viktig, trekker seg sammen og presser blodet inn i blodårer som er helt nødvendige for en akuttsituasjon. Samtidig frigjøres glukose (druesukker) til blodet som er rent muskelbrennstoff og kan få deg til å yte maksimalt, og kroppen frigir Kortison. De to adrenalintypene sørger også for at lungefunksjonen forsterkes ved at forgreiningene fra luftrøret inn mot lungene utvider seg. Kombinert med økt puls og at stoffene i tillegg gir økt blodtrykk, får du nå forhøyet oksygentransport til muskulaturen. Stoffet Aldosteron har i oppgave å opprettholde nivået av salt ved at natrium (Na+) holdes tilbake samtidig som kalium (K+) og H+ (hydrogenioner) skilles ut. Dette skjer samtidig med at Adrenalin og Noradrenalin kommer på plass.

Om du husker hva som skjer når bigiftens virkestoff Apamin kommer inn i huden, så er Aldosteron i krig med Apamin. Apamin vil blokkere kanalene for transport av kalium mens Aldosteron sørger for at kalium blir utskilt for at det skal være nok salt til å holde både muskler og hjerte på absolutt høyeste nivå en periode. Alarmen har også gått til at Histamin skal skilles ut sammen med stoffer som skal redusere effekten av stikket.
Så hvem er du nå, der du sitter med hånden på skuldra, med høy puls, høyt blodtrykk, åpne bronkier, ekstra glukose i blodbanen, optimal saltbalanse i blodet, adrenalinet flommende, histamin på vei til stikket osv. Jo, du er ladet til randen for fysisk kamp eller hurtigløp, alla «jeg sprang fra oksen og hoppet over et 2 meter høyt gjerde, men jeg skjønner ikke hvordan jeg greide det». Mange av de som har opplevd denne forsvarsstrategien kroppen har kjørt i gang, greier ikke å sitte stille og går frenetisk rundt nærmest for å få brukt opp effekten.
Den situasjonen som her er beskrevet er i aller høyeste grad situasjons- og personavhengig. Noen reagerer ikke på stikket, og noen ofrer ikke stikket en tanke og reagerer heller ikke på noe som helst, ser det ut som. Andre kan reagere så sterkt som beskrevet, ja, og det kan gå over i en allergisk reaksjon som det ikke er å spøke med, men «Caset» beskriver en normalt sterk reaksjon.

Hva skjer nå videre? Jo, stoffene kroppen har skilt ut vil nå bli virksomme over alt, men mest i det området stikket kom. Det dannes en hevelse som blir varm, dels fordi stoffene i bigiften har satt i gang en lokal betennelse og også fordi blodsirkulasjonen økes kraftig i stikkområdet, både på grunn av høyere puls, men også fordi høyt blodtrykk sørger for at virksomme stoffer presses fram. Adrenalin og noradrenalin vil dempe effekten av giftstoffene, og bare det at så mye adrenalin er frigjort, vil være med å dempe utviklingen av stikket.
Likevel er det i bigiften potente stoffer som gir effekt enten vi vil eller ikke. Halvparten av bigiften består av stoffet Mellitin som er et betennelsesreduserende stoff som er ca 100 ganger sterkere enn Kortison. Mellitin i bigiften gir mye av smertene med stikket.
Grovt sett er dette hva som skjer ved et bistikk, og sikkert mye mer som krever medisinske kunnskaper for å forstå. Stikket vil være hovent noen dager, og vil deretter forsvinne av seg selv.

EFFEKT PÅ HELSELIDELSER.

Bigift er brukt i Koreansk tradisjonell folkemedisin mot leddgikt, kreft og betennelser som ikke skyldes mikroorganismer. I tillegg påstås det at bistikk skal ha effekt på slimposebetennelse, senebetennelser, langvarig høy feber, gikt, helvetesild, multippel sklerose, fjerning av arrvev,

Effekten av bigift på forskjellige helsetilstander er hittil ikke vitenskapelig bevist, men en rekke studier pågår. Paralelt med medisinske studier fortsetter bruken av bistikk (apiterapi) verden over, og mange påstår at stikkene har effekt på deres plager. Ved gjennomgang av mange studier, var konklusjonen at bigift kan ha effekt på reumatiske lidelser.

Reumatiske lidelser.
Ingen behandling virker 100%, men de fleste typer reumatiske lidelser ser ut til å respondere på bigift, og spesielt er effekten på leddgikt godt dokumentert.
Bistikk gis annenhver dag på forskjellige steder av kroppen som har plager, og man venter med å gi et nytt stikk i et område som tidligere har vært behandlet, til alle symptomene fra tidligere stikk har forsvunnet. Denne typen behandling finner man mange steder i verden. Om pasienten ikke reagerer allergisk, ansees behandlingen som sikker også mot langtidsvirkninger med den mengden bigift som gis.

Bruk av bigift til behandling av kronisk smerte syndrome har også vist klinisk verdi. Det er også forskning som gir indikasjoner (kun indiksasjoner) at bigift kan ha effekt på en rekke kreftformer.

Plassering av stikket.

Teknikker er utviklet for å finne de gunstigste stedene å sette et stikk, og ofte velges soner som gir mye smerte når man klemmer på stedet. Valget av behandlingspunkt har mye til felles med hvordan akupunktører velger ut sine områder for nålebehandling. Når stikkpunktet er valgt, kjøles hele området ned med is for å redusere smertene når stikket kommer. Man tar deretter bia med en lang pinsett og holdes ned mot huden så brodden treffer det utvalgte området.
Om det er lenge siden personen har fått bistikk, tester man reaksjonen ved å sette et stikk og deretter fjerne brodden etter få sekunder. Deretter observeres personen om symptomer på allergiske reaksjoner oppstår, slik som svimmelhet, blodtrykksfall, elveblest over hele kroppen osv. Om pasienten ikke har reagert etter 15-20 minutter, gjennomfører man behandlingen med full dose.
Hensikten med stikket er å stimulere kroppen til å starte en prosess som skal hele skader eller lindre plager som ikke kan leges, slik «caset» beskrev. Man lar brodden sitte i huden i 15-20 minutter slik at den i tillegg skal virke som en akupunkturnål. Et av virkestoffene kroppen frigjør ved et bistikk, er kortison. Det antas at for å få best mulig utskillelse av kortison, må kroppen ha tilgang til B-vitaminer og vitamin C. Derfor inngår ofte disse vitaminene i behandlingen av pasienter der bigift benyttes.

BIVIRKNINGER.
Kan man få bivirkninger av bistikk? Ja, det kan man, og alt ubehaget som er beskrevet over, er jo bivirkninger. Det er viktig å være klar over at smerter, hevelser, rødhet, kløe, ømhet, følelse av varme i stikkområdet, kvalme og feber vanligvis ikke er livstruende. Men man skal være svært oppmerksom på symptomer som kan tyde på allergiske reaksjoner som da påvirker hele kroppen og ikke bare stikkområdet.

Når folk blir stukket av bier, er antihistamintabletter effektive. Disse kan fås kjøpt på apotek, men da de setter ned aktiviteten i kroppens immunsystem, virker antihistamin mot den effekten man ønsker å oppnå med bigiftbehandlingen.

American Apitherapy Society har bygd opp et nettverk i USA og rundt om i verden der navn på klinikker og medlemmer av AAS er tilgjengelig. Dette apitherapy-nettverket kan gi informasjon og hjelp med de fleste aspekter av apitherapy.

ADVARSEL.
Denne artikkelen beskriver bruk av bigift mot helseplager, men er ikke ment som en guide til egne forsøk eller anbefaling om bruk av bigift av ukyndige personer. Tukle ikke med bigift, det kan få katastrofale følger. Overlat slik behandling til eksperter som kan sette inn mottiltak dersom behandlingen kan bli livstruende.

BLI MEDLEM AV FACEBOOKSIDEN "NORSK HOBBYBIRØKT". Stykket er skrevet til Facebookgruppen Norsk Hobbybirøkt. Der finner du masse nyttig stoff om bier, produkter fra bier og generelt masse om birøkt. Gå inn og bli medlem så blir du oppdatert.


Referanser:
http://explorecuriocity.org/…/what-happens-when-a-bee-sting…
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4987476/
https://www.beeculture.com/bee-venom-therapy/
https://no.wikipedia.org/wiki/Noradrenalin
https://www.drweil.com/…/autoimmune-d…/rheumatoid-arthritis/

Stacks Image 166226
Stacks Image 166229
Stacks Image 166264
Stacks Image 166267
Stacks Image 166319
Stacks Image 166322

Utviklet av sirBull.com

Alle rettigheter reservert © NorskBirøkt.no

Stacks Image 187995

​HJELPER BISTIKK MOT SYKDOMMER OG HELSEPLAGER?

Om du blar nedover på siden «Norsk Birøkt», vil du finne stykket "BISTIKK OG BIGIFT som beskriver hva bigift inneholder. Der kan du lese at sammensetningen er komplisert med hele 63 forskjellige ingredienser. Noen av ingrediensene er skadelige og danner betennelsestilstander i muskler og vev, mens 3 andre er sterke betennelsesreduserende stoffer. Med andre ord er det i bigift både stoffer som bryter ned og bygger opp, og man kan lure på om naturen har utviklet dette for først å gi deg en alvorlig advarsel, men samtidig også spandere tre stoffer som skal hjelpe deg å komme videre i livet.

Bigift er det forsket mye på fordi bistikk har vært brukt som folkemedisin i årtusener som botemiddel for forskjellige lidelser. Helt fram til våre dager brukes bistikk som terpi mot reumatiske plager som leddgikt, Multippel sklerose (MS),

HVORFOR HAR MAN TRODD AT BIGIFT HAR VIRKNING MOT HELSEPLAGER?
Masse av det som befinner seg på apotekene i form av piller og flytende miksturer har direkte opprinnelse i naturen, i planter og frukter, frø eller mineraler fra bakken. Bigift er ikke noe unntak, og folk med bier eller honningrøvere har i uminnelige tider merket seg hva som skjer når man får et stikk og samtidig har hatt personlige plager- For noe skjer som er interessant å se nærmere på. Kan det være noe med selve settingen man får stikket i, og kan det ha noe med hvordan vi reagerer? Er det en reell effekt som kan dokumenteres, eller er reaksjonen så vag og utydelig at man ikke kan si klart at bistikk kan brukes som medisin?

STIKKET, HVORDAN REAGERER VI OG HVA SKJER I KROPPEN?

Ingen er glade i bistikk, det er sterkt ubehagelig, og man prøver å unngå det så godt man kan. For folk flest som er i kontakt med bier eller som er birøktere, er det en skrekk/fryd-blandet opplevelse som på mange måter gir både mestringsfølelse og et «kikk». Har vi sinte bier er hjernen konsentrert, og adrenalinnivået for mange av oss er allerede høyt før vi får stikket.

La oss lage et «Case» og se hva et bistikk fører til både utenpå og inni kroppen.
Her kommer stikket, rett mot skulderleddet, på den skuldra du sliter mest med og som er så vond at du vurderer å slutte med bier kanskje. Du springer i sikkerhet fra angriperne, vrenger av deg den fillete drakta, og der, på skuldra sitter brodden fast med giftblæer og det hele. Ingen bevegelse i giftblæra sier at all gifta er på plass. Med en lang negl greier du å klore brodden løs. Så sinnsykt vondt, og det starter allerede å forandre seg. Det dukker opp en liten hevelse i huden 10-12 mm stor rundt der brodden satt og akkurat der brodden satt, er det en rød prikk. Du setter deg ned litt og får igjen pusten.


ET KRAFTIG INDRE FORSVAR.
Selv det som har skjedd til nå, er utrolig interessant, for på toppen av det adrenalinnivået du allerede hadde ved å kunne stelle bier (blir sett på som giftige, farlige udyr av uvitenheten), omdannes kroppen din seg til et forsvarsverk med uante muligheter. Fra binyrebarken og binyre margen, skilles det ut adrenalin, noradrenalin og aldosteron. Adrenalin kjenner vi som virkestoff i EpiPen som skal brukes mot alvorlige insektsstikk der allergisymptomer melder seg.

EpiPen inneholder adrenalin som demper allergiske reaksjoner i forbildelse med bistikk.

Kroppen har allerede i det øyeblikket stikket oppdages, taktikken klar:

Adrenalin og noradrenalin skal sørge for at du som er jaget av en fare skal komme deg i sikkerhet. Begge stoffene øker pulsen, de sørger for at blodårer i områder som ikke er så viktig, trekker seg sammen og presser blodet inn i blodårer som er helt nødvendige for en akuttsituasjon. Samtidig frigjøres glukose (druesukker) til blodet som er rent muskelbrennstoff og kan få deg til å yte maksimalt, og kroppen frigir Kortison. De to adrenalintypene sørger også for at lungefunksjonen forsterkes ved at forgreiningene fra luftrøret inn mot lungene utvider seg. Kombinert med økt puls og at stoffene i tillegg gir økt blodtrykk, får du nå forhøyet oksygentransport til muskulaturen. Stoffet Aldosteron har i oppgave å opprettholde nivået av salt ved at natrium (Na+) holdes tilbake samtidig som kalium (K+) og H+ (hydrogenioner) skilles ut. Dette skjer samtidig med at Adrenalin og Noradrenalin kommer på plass.

Om du husker hva som skjer når bigiftens virkestoff Apamin kommer inn i huden, så er Aldosteron i krig med Apamin. Apamin vil blokkere kanalene for transport av kalium mens Aldosteron sørger for at kalium blir utskilt for at det skal være nok salt til å holde både muskler og hjerte på absolutt høyeste nivå en periode. Alarmen har også gått til at Histamin skal skilles ut sammen med stoffer som skal redusere effekten av stikket.
Så hvem er du nå, der du sitter med hånden på skuldra, med høy puls, høyt blodtrykk, åpne bronkier, ekstra glukose i blodbanen, optimal saltbalanse i blodet, adrenalinet flommende, histamin på vei til stikket osv. Jo, du er ladet til randen for fysisk kamp eller hurtigløp, alla «jeg sprang fra oksen og hoppet over et 2 meter høyt gjerde, men jeg skjønner ikke hvordan jeg greide det». Mange av de som har opplevd denne forsvarsstrategien kroppen har kjørt i gang, greier ikke å sitte stille og går frenetisk rundt nærmest for å få brukt opp effekten.
Den situasjonen som her er beskrevet er i aller høyeste grad situasjons- og personavhengig. Noen reagerer ikke på stikket, og noen ofrer ikke stikket en tanke og reagerer heller ikke på noe som helst, ser det ut som. Andre kan reagere så sterkt som beskrevet, ja, og det kan gå over i en allergisk reaksjon som det ikke er å spøke med, men «Caset» beskriver en normalt sterk reaksjon.

Hva skjer nå videre? Jo, stoffene kroppen har skilt ut vil nå bli virksomme over alt, men mest i det området stikket kom. Det dannes en hevelse som blir varm, dels fordi stoffene i bigiften har satt i gang en lokal betennelse og også fordi blodsirkulasjonen økes kraftig i stikkområdet, både på grunn av høyere puls, men også fordi høyt blodtrykk sørger for at virksomme stoffer presses fram. Adrenalin og noradrenalin vil dempe effekten av giftstoffene, og bare det at så mye adrenalin er frigjort, vil være med å dempe utviklingen av stikket.
Likevel er det i bigiften potente stoffer som gir effekt enten vi vil eller ikke. Halvparten av bigiften består av stoffet Mellitin som er et betennelsesreduserende stoff som er ca 100 ganger sterkere enn Kortison. Mellitin i bigiften gir mye av smertene med stikket.
Grovt sett er dette hva som skjer ved et bistikk, og sikkert mye mer som krever medisinske kunnskaper for å forstå. Stikket vil være hovent noen dager, og vil deretter forsvinne av seg selv.

EFFEKT PÅ HELSELIDELSER.

Bigift er brukt i Koreansk tradisjonell folkemedisin mot leddgikt, kreft og betennelser som ikke skyldes mikroorganismer. I tillegg påstås det at bistikk skal ha effekt på slimposebetennelse, senebetennelser, langvarig høy feber, gikt, helvetesild, multippel sklerose, fjerning av arrvev,

Effekten av bigift på forskjellige helsetilstander er hittil ikke vitenskapelig bevist, men en rekke studier pågår. Paralelt med medisinske studier fortsetter bruken av bistikk (apiterapi) verden over, og mange påstår at stikkene har effekt på deres plager. Ved gjennomgang av mange studier, var konklusjonen at bigift kan ha effekt på reumatiske lidelser.

Reumatiske lidelser.
Ingen behandling virker 100%, men de fleste typer reumatiske lidelser ser ut til å respondere på bigift, og spesielt er effekten på leddgikt godt dokumentert.
Bistikk gis annenhver dag på forskjellige steder av kroppen som har plager, og man venter med å gi et nytt stikk i et område som tidligere har vært behandlet, til alle symptomene fra tidligere stikk har forsvunnet. Denne typen behandling finner man mange steder i verden. Om pasienten ikke reagerer allergisk, ansees behandlingen som sikker også mot langtidsvirkninger med den mengden bigift som gis.

Bruk av bigift til behandling av kronisk smerte syndrome har også vist klinisk verdi. Det er også forskning som gir indikasjoner (kun indiksasjoner) at bigift kan ha effekt på en rekke kreftformer.

Plassering av stikket.

Teknikker er utviklet for å finne de gunstigste stedene å sette et stikk, og ofte velges soner som gir mye smerte når man klemmer på stedet. Valget av behandlingspunkt har mye til felles med hvordan akupunktører velger ut sine områder for nålebehandling. Når stikkpunktet er valgt, kjøles hele området ned med is for å redusere smertene når stikket kommer. Man tar deretter bia med en lang pinsett og holdes ned mot huden så brodden treffer det utvalgte området.
Om det er lenge siden personen har fått bistikk, tester man reaksjonen ved å sette et stikk og deretter fjerne brodden etter få sekunder. Deretter observeres personen om symptomer på allergiske reaksjoner oppstår, slik som svimmelhet, blodtrykksfall, elveblest over hele kroppen osv. Om pasienten ikke har reagert etter 15-20 minutter, gjennomfører man behandlingen med full dose.
Hensikten med stikket er å stimulere kroppen til å starte en prosess som skal hele skader eller lindre plager som ikke kan leges, slik «caset» beskrev. Man lar brodden sitte i huden i 15-20 minutter slik at den i tillegg skal virke som en akupunkturnål. Et av virkestoffene kroppen frigjør ved et bistikk, er kortison. Det antas at for å få best mulig utskillelse av kortison, må kroppen ha tilgang til B-vitaminer og vitamin C. Derfor inngår ofte disse vitaminene i behandlingen av pasienter der bigift benyttes.

BIVIRKNINGER.
Kan man få bivirkninger av bistikk? Ja, det kan man, og alt ubehaget som er beskrevet over, er jo bivirkninger. Det er viktig å være klar over at smerter, hevelser, rødhet, kløe, ømhet, følelse av varme i stikkområdet, kvalme og feber vanligvis ikke er livstruende. Men man skal være svært oppmerksom på symptomer som kan tyde på allergiske reaksjoner som da påvirker hele kroppen og ikke bare stikkområdet.

Når folk blir stukket av bier, er antihistamintabletter effektive. Disse kan fås kjøpt på apotek, men da de setter ned aktiviteten i kroppens immunsystem, virker antihistamin mot den effekten man ønsker å oppnå med bigiftbehandlingen.

American Apitherapy Society har bygd opp et nettverk i USA og rundt om i verden der navn på klinikker og medlemmer av AAS er tilgjengelig. Dette apitherapy-nettverket kan gi informasjon og hjelp med de fleste aspekter av apitherapy.

ADVARSEL.
Denne artikkelen beskriver bruk av bigift mot helseplager, men er ikke ment som en guide til egne forsøk eller anbefaling om bruk av bigift av ukyndige personer. Tukle ikke med bigift, det kan få katastrofale følger. Overlat slik behandling til eksperter som kan sette inn mottiltak dersom behandlingen kan bli livstruende.

BLI MEDLEM AV FACEBOOKSIDEN "NORSK HOBBYBIRØKT". Stykket er skrevet til Facebookgruppen Norsk Hobbybirøkt. Der finner du masse nyttig stoff om bier, produkter fra bier og generelt masse om birøkt. Gå inn og bli medlem så blir du oppdatert.


Referanser:
http://explorecuriocity.org/…/what-happens-when-a-bee-sting…
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4987476/
https://www.beeculture.com/bee-venom-therapy/
https://no.wikipedia.org/wiki/Noradrenalin
https://www.drweil.com/…/autoimmune-d…/rheumatoid-arthritis/

Kategorier:
Stacks Image 188243
Stacks Image 188246
Stacks Image 188251
Stacks Image 188254
Stacks Image 188259
Stacks Image 188262

Alle rettigheter reservert © NorskBirøkt.no

Utviklet av sirBull.com